Regulamin

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady działania portalu internetowego umieszczonego pod domeną www.firmy.beskidzkamama.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z jego usług. Ponadto regulamin określa także prawa, obowiązki i zasady ochrony danych osobowych użytkowników wyżej wymienionego portalu internetowego.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług nie wymagających zarejestrowania się w wyżej wymienionym portalu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Portal internetowy jest wydawany przez AKMedia z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 ul. Kolista 105e/2.

Celem portalu internetowego jest gromadzenie i udostępnianie kompleksowej informacji na temat atrakcji, instytucji, lokali i noclegów przyjaznych dzieciom na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

Definicje

Firma – AKMedia, Kolista 105e/2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 6772210491 REGON: 243705850.

Portal – portal internetowy prowadzony przez firmę AKMedia pod domeną www.firmy.beskidzkamama.pl

Regulamin – niniejszy tekst regulaminu określający zasady korzystania z Portalu.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez firmę AKMedia na rzecz Użytkowników w ramach Umowy.

Wpis – zawartość (np. komentarza, artykułu, atrakcji, opinii, oferty i wydarzenia) wprowadzana przez Użytkownika do Portalu w ramach usługi „Wpisy”.

Usługi Płatne – Usługi, za które firma AKMedia pobiera opłatę.

Dane – wszelkie treści (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia i filmy), które Użytkownik umieszcza w Portalu.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie:

 • sprzętu komputerowego pozwalający na połączenie się z siecią Internet,
 • dostępu do sieci Internet,
 • przeglądarki działającą na sprzęcie komputerowym i obsługującą pliki cookies; minimalne wersje przeglądarek, które spełniają warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu to: Internet Explorer 8 (bez trybu zgodności), Firefox 12, Chrome 20, Opera 12,

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 • Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
 • Korzystanie z Portalu nie wymaga utworzenia Konta.

Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia Wpisów:

 • zawierających spam, reklamy i ogłoszenia,
 • zawierających więcej niż jeden link do strony internetowej,
 • zawierających obraźliwe uwagi skierowane do innych Użytkowników,
 • merytorycznie bez związku z komentowaną treścią,
 • zawierających mniej niż 3 słowa
 • przypisanych do błędnych kategorii,
 • kierujących do stron spamujących wyszukiwarki internetowe,
 • dublujących się w obrębie Portalu,
 • powielających treści z innych stron internetowych,
 • niezgodnych z tematyką Portalu,
 • zawierających dużą ilość formatowań (np. wytłuszczenia, podkreślenia) w tekście.

Użytkownikowi nie wolno wprowadzać Wpisów, które:

 • zawierają wulgaryzmy,
 • propagują alkohol,
 • propagują środki odurzające, narkotyki,
 • obrażają osoby publiczne,
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
 • łamią lub przyczyniają się do łamania praw autorskich,
 • zawierają hasła, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieautoryzowany dostęp do informacji przechowywanych w sieci teleinformatycznej lub systemie komputerowym.

Użytkownik umieszcza Wpis w Portalu na własną odpowiedzialność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

AKMedia nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy i Dane wprowadzone przez Użytkowników. Treści (w szczególności Wpisy typu komentarze i opinie) nie są poglądami i opiniami redakcji Portalu.

AKMedia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

AKMedia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania Danych oraz treści Portalu w celach biznesowych, inwestycyjnych lub gospodarczych.

AKMedia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

AKMedia nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach spoza domeny www.firmy.beskidzkamama.pl, do których prowadzą linki zamieszczone w Portalu.

AKMedia nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach usługi „Reklama”.

AKMedia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją Użytkowników.

AKMedia nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożność korzystania z Portalu w wyniku przeprowadzanych prac konserwacyjnych.

AKMedia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowanymi Wpisami i Danymi a w szczególności zdjęć i wizerunku tych osób. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik będący autorem Wpisu lub Danych.

AKMedia nie jest stroną pomiędzy Użytkownikami w zakresie świadczonych przez nich usług i nie pośredniczy w transakcjach pomiędzy Użytkownikami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Portal wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do przeprowadzenia podstawowych funkcji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W zdecydowanej większości przypadków pliki te służą do przechowywania identyfikatora sesji, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania stron Portalu.

AKMedia zbiera informacje dotyczące aktywności użytkowników na poszczególnych stronach oraz gromadzi ich adresy IP w logach dostępowych serwera. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz technicznych związanych z administracją serwera.olityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na stronach Portalu.

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

AKMedia zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie

O nas

Dodaj miejsce

Regulamin

Kontakt

Strona stworzona przez Surprise.Design.